Leif Bodin

Leif Bodin är en gammal musikervän till Åke och de kom i kontakt med varandra redan då Klappmusik hade sina lokaler i Arboga. Bodin finns med på flera av Åkes skivor där han spelar olika taktinstrument. Det är också han som brukar presentera Åke i samband med scenframträdandena.